1990
01 oktober 1992
In het Jacobitheater Utrecht richten de besturen van het Landelijk Patiënten/Consumenten Platform, het Landelijk Overleg van Decentrale Patiënten/consumentenplatforms en de stichting Werkgroep 2000 de NPCF op.
Lees verder
1990
1990
1992
Ingrid Alberti werkt vanaf het prille begin bij ons. Na naamswisselingen en drie verhuizingen is ze er nog steeds. Net als haar collega Truus Veldhuijzen die ook vanaf de ‘vorige eeuw’ bij ons werkt.
Lees verder
1990
1990
1990
7 september 1993
Patiënten hebben behoefte aan regie over hun zorg en tijd om een beslissing te nemen die bij hen past. Dat blijkt uit een bijzonder onderzoek onder 250 patiënten. En uit wat patiënten ons nu vertellen.
Lees verder
1990
30 september 1993
Rob Meerhof is onze voorzitter van 1993 tot 2002 en tevens gemeenteraadslid in de gemeente Velsen. Hij maakt zich hard voor het elektronisch patiëntendossier (EPD), kwaliteit én keuze.
Lees verder
1990
1990
Februari 1994
De brochure met tips voor in de spreekkamer is nog steeds te vinden op websites van ziekenhuizen en is een voorloper van de ‘3 goede vragen’. De vragen helpen om samen te beslissen over uw behandeling.
Lees verder
1990
1994
In 1994 verschijnt het eerste nummer van het kwartaalblad: Patiënt in perspectief, de opvolger van het maandblad Patiëntenbeweging. Vanaf 2001 tot 2011 verschijnt het blad Vraag in beeld in verschillende vormen.
Lees verder
1990
1995
1995
De Huidfederatie (nu Huid Nederland), Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK) en Stichting Hoofd, Hart en Vaten (SHHV, nu Harteraad) worden lid.
Lees verder
1995
1995
1995
1995
08 mei 1996
Een schoonmaakploeg maakt het kantoor ‘ministerproof’ en medewerkers wachten nerveus op haar komst. Voor een optimale indruk wordt de minister bewust linksom door het pand geleid. Ze spreekt onder andere met beleidsmedewerker Janny Bakker.
Lees verder
1995
1995
1995
1995
2000
01 april 2000
Iris van Bennekom was bestuurder van AHS Nieuw Berkendael in Den Haag. Zij geeft onze organisatie een duidelijk gezicht in de media, bij de politiek en bij zorgorganisaties.
Lees verder
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
Augustus 2004
Samen met het kwaliteitsinstituut voor de gezondheidszorg CBO vinden we 100 voorbeeldpraktijken, die zo goed bij de wensen van patiënten aansluiten dat ze navolging verdienen.
Lees verder
2005
Voorjaar 2005
Nederlandse Vereniging van Slechthorenden (NVVS) (10/2) en Crohn en Colitis Ulcerosa Vereniging Nederland (CCUVN)( 28/4) worden lid.
Lees verder
2005
2005
2005
Juni 2006
De eerste patiëntveiligheidskaart ‘Help mee aan uw veilige behandeling’ verovert een blijvende plaats in ziekenhuizen. Praktische tips met cartoons van Gerrit de Jager maken patiënten alert.
Lees verder
2005
2005
2007
Gemeenten worden verantwoordelijk voor delen van de AWBZ-zorg, zoals huishoudelijke zorg. NPCF, CG-Raad, LOC-LPR, Per Saldo, CSO, Platform GGZ en Platform VG volgen hoe dit uitpakt voor cliënten.
Lees verder
2005
2005
2007
Vanaf 2007 organiseert de NPCF jaarlijks een aantal meldacties, regelmatig samen met andere organisaties. Vanaf 2008 doet ons vaste panel (met bijna 25.000 panelleden) mee.
Lees verder
2005
2005
2005
2005
2005
01 december 2009
Tijdens het eHealth-congres wordt ZorgkaartNederland.nl gelanceerd. De eerste en grootste waarderingssite voor de zorg is een initiatief van ons i.s.m. uitgeverij Bohn Stafleu van Loghum. Vanaf 2013 gaan we zelfstandig door met ZorgkaartNederland.nl
Lees verder
2010
2010
2010
November 2010
Wilna Wind heeft ruime ervaring als belangenbehartiger. Ze heeft de laatste 5 jaar gewerkt als CAO-coördinator bij de FNV voordat ze in 2010 bij de Patiëntenfederatie als directeur start.
Lees verder
2010
2010
2010
2010
November 2012
Hoe weet ik welke app goede antwoorden geeft op vragen over een aandoening? Wat kan ik ermee? En welke digitale informatie is er? Onze Digitale Zorggids geeft antwoord. Bekijk de Digitale Zorggids.
Lees verder
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
13 maart 2014
Op 13 maart worden Dwarslaesie Organisatie Nederland, Nederlandse Vereniging Klompvoetjes, Stichting Gezondheid Allochtonen Nederland en Nederlandse Vereniging van Hemofilie-Patiënten (NVHP) lid. De Oogvereniging wordt lid op 20 november.
Lees verder
2010
2010
2015
2015
Wij zijn dit jaar verantwoordelijk voor het ontwikkelen en openbaar maken van keuze- en kwaliteitsinformatie via ZorgkaartNederland.nl en Thuisarts.nl.
Lees verder
2015
17 maart 2015
De ApneuVereniging werd op 24 oktober 1990 opgericht onder de naam Nederlandse Vereniging Slaap Apneu Patiënten (NVSAP). Het belangrijkste doel is het bevorderen van een tijdige diagnose en adequate behandeling voor iedereen met slaapapneu. En vervolgens de juiste zorg na de diagnose.
Lees verder
2015
01 september 2015
Dianda Veldman was directeur bij Rutgers, het kenniscentrum voor seksualiteit in Nederland en ontwikkelingslanden. Daarvoor werkte ze in diverse commerciële managementfuncties. Wilna Wind blikt terug op haar directeursperiode vanaf november 2010 in het vakblad Smarthealth.
Lees verder
2015
2 november 2015
De advieslijnen van Patiëntenfederatie Nederland, Ieder(in) en MIND Landelijk platform Psychische Gezondheid worden samengevoegd tot het Nationale Zorgnummer.
Lees verder
2015
2015
Januari 2016
Schildklierorganisatie Nederland (18/1), ReumaZorg Nederland (10/3), Hoofdpijnnet (10/3), RSI-Vereniging (8/9), Alzheimer Nederland (8/9), Prikkelbare Darm Syndroom Belangenvereniging (8/9), en de Osteoporose Vereniging (10/11) worden lid. Julie Meerveld - manager Belangenbehartiging & Regionale Hulp Alzheimer Nederland - legt de meerwaarde uit van de samenwerking met 33 andere organisaties binnen Patiëntenfederatie Nederland.
Lees verder
2015
2015
Februari 2016
Vertegenwoordigers van patiënten denken mee over zo’n 50 richtlijnen. Voor het eerst maken we op basis daarvan samen met medisch specialisten consultkaarten.
Lees verder
2015
2015
2015
2015
2015
2016
Op ZorgkaartNederland.nl, Mijnkwaliteitvanleven.nl en DigitaleZorggids.nl delen bloggers hun ervaringen en indrukken met ons. Patiënten, medewerkers en bestuurders van patiëntenorganisaties, deskundigen, dokters …
Lees verder
2015
2015
2015
2015
19 april 2017
Een jaar lang zijn 11 patiënten een klankbord voor Kamerleden met de portefeuille zorg. Wat betekenen hun plannen en beleid voor patiënten? En waar lopen zij in de zorg en hun leven tegenaan? Dat wordt gelijk zichtbaar: Nieuwspoort is niet toegankelijk voor rolstoelen. We wijken uit naar Dudok.
Lees verder
2015
2015
2015
2015
2015
26 januari 2018
Een van de manieren om samen beslissen te stimuleren is door het introduceren van digitale keuzehulpen voor de patiënt. Die heeft er belang bij dat hij/zij goed begrijpt wat er aan de hand is en welke keuzemogelijkheden er zijn.
Lees verder
2015
8 maart 2018
Patiëntenfederatie Nederland telt vanaf nu 35 leden. We heten namelijk de Endometriose Stichting van harte welkom als lid van de federatie! De Endometriose Stichting is actief op de terreinen van informatie en advies, lotgenotencontact en belangenbehartiging En ze zijn een belangrijke overlegpartner binnen de endometriosezorg.
Lees verder
2015
2015
26 juni 2018
Wethouders van verschillende Nederlandse gemeenten krijgen van Patientenfederatie Nederland en Ieder(in) de komende tijd een Kenner cadeau. De kenner, een ervaringsdeskundige die te maken heeft met zorg en welzijn in de eigen gemeente, kan over zijn ervaringen, problemen en oplossingen van gedachten wisselen met de wethouder.
Lees verder
2015
1 november 2018
Patiëntenfederatie Nederland bestaat dit jaar 25 jaar en maakt aan de vooravond van het jubileumcongres de balans op. Wat is positie van de patiënt nu in de zorg? Staat de patiënt centraal zoals steeds meer zorgverleners zeggen? Is de patiënt gelijkwaardig aan zorgverleners?
Lees verder
2015
5 november 2018
Dé patiënt bestaat niet, maar één eigenschap hebben alle mensen gemeen: het streven naar een goed en betekenisvol leven. Dat stellen we in onze visie op de zorg in 2030. De visie heet 'Meer mens, minder patiënt'. We presenteren de visie tijdens ons jubileumcongres in Beeld & Geluid in Hilversum.
Lees verder
2015
18 februari 2019
Patiëntenfederatie Nederland begint een actie tegen de pillenchaos in Nederland. Via social media - #stopdepillenchaos - roept de federatie mensen op de actie te ondersteunen. De actie is een gevolg van een onderzoek onder tienduizend leden van het eigen panel. Daaruit bleek dat mensen steeds vaker “nee” te horen krijgen als ze met een recept bij de apotheek komen. Een op de twee die afgelopen half jaar met een recept naar de apotheek ging, kreeg het voorgeschreven medicijn een of meer keren niet mee.
Lees verder
2015
12 maart 2019
Steeds meer mensen willen regie over hun eigen gezondheidsgegevens. Een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) is een digitaal hulpmiddel, bijvoorbeeld een website of app, waarmee je toegang hebt tot je eigen gezondheidsgegevens en deze kunt verzamelen, beheren en delen. Daarnaast kan je gegevens toevoegen die je zelf hebt gemeten en zitten er in een PGO allerlei aanvullende functionaliteiten die je ondersteunen in je gezondheid en zorg.
Lees verder
2015
2015
8 oktober 2019
We vinden het belangrijk dat er een wettelijk vastgelegd Patiëntgeheim komt. Dat is het wettelijk recht voor personen op geheimhouding van hun gezondheidsgegevens.
Lees verder
2015
3 december 2019
ZorgkaartNederland bestond 10 jaar en dit vierden we op dinsdag 3 december 2019. In de ochtend maakten we de ZorgkaartNederland Top 2019 bekend en in de middag hielden we een symposium voor genodigden.
Lees verder
2020
14 januari 2020
Nieuw beleid en nieuwe voorzieningen moeten standaard ontwikkeld worden in samenspraak met de mensen om wie het gaat en hun organisaties. Dat is de boodschap van het Manifest meedenken en meebeslissen, dat gezamenlijk is vastgesteld door Ieder(in), Mind en de Patiëntenfederatie.
Lees verder
2020
2020
18 mei
De Algemene Ledenvergadering (ALv) van de Patiëntenfederatie verwelkomt op 18 mei haar 50e lid! Het gaat om de Stichting Vuurvrouw. Zij zetten zich in voor vrouwen in de overgang en zorgen voor een betere beeldvorming, organiseren lotgenotencontact en streven naar meer kennis.
Lees verder
2020
2020
2020
2020
8 maart 2021
We hebben een uitzonderlijk jaar achter de rug. Het coronavirus heeft veel impact op de zorg; op zorgmedewerkers, patiënten en cliënten en op zorgaanbieders en financiers van zorg. In aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen organiseerde een breed scala aan zorgpartijen Het Grote Zorgdebat. Op 8 maart gingen kandidaat-Kamerleden met elkaar in debat over hun ideeën voor de toekomst van de zorg.
Lees verder
2020
2020
13 september 2021
Een groot aantal brancheorganisaties en andere landelijke organisaties steunen de oproep van Patiëntenfederatie Nederland, MIND en Ieder(in) met een brief aan de bewindspersonen van VWS, waarin zij het ministerie oproepen de patiënten- en gehandicaptenbeweging te faciliteren om hun rol en verantwoordelijkheid goed te kunnen invullen.
Lees verder
2020
12 oktober 2021
Goede uitwisseling van medische gegevens is van groot belang voor de kwaliteit van de zorg. Nu nog is dat onvoldoende geregeld. Wij willen dat de overheid meer regie neemt. Uiteindelijk zal de Eerste Kamer op 18 april unaniem de Wet Elektronische Gegevensuitwisseling in de Zorg (Wegiz) unaniem aannemen. De Wegiz stelt dat áls gegevens in de zorg worden uitgewisseld, dit elektronisch moet gebeuren en niet meer via fax of papier.
Lees verder
2020
12 november 2021
Vanaf nu vermeldt ZorgkaartNederland de wachttijden van alle ziekenhuizen en klinieken in Nederland. Ziekenhuizen waren eerder al verplicht om de wachttijden op hun eigen website bekend te maken. Nu de nieuwe, landelijke regeling over de wachttijden op 1 augustus in werking is getreden, zetten de Patiëntenfederatie en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) de wachttijden op één plek bij elkaar.
Lees verder
2020
1 december 2021
De Algemene Ledenvergadering van de Patiëntenfederatie heeft het aspirant-lidmaatschap verleend aan Stichting Zelfbewust Zwanger. Met hun lidmaatschap telt de Patiëntenfederatie nu 53 leden en vertegenwoordigen we ruim 200 patiëntenorganisaties.
Lees verder
2020
2020
13 april 2022
Hoe gaat het met mensen met een kwetsbare gezondheid sinds alle coronamaatregelen zijn opgeheven en de samenleving weer volledig open is? Waar lopen zij tegenaan? Kunnen zij weer gewoon meedoen, hoe lossen zij dat op? Over die en andere vragen sprak Koning Willem-Alexander een uur digitaal met twaalf mensen met een kwetsbare gezondheid in een bijeenkomst georganiseerd door de Patiëntenfederatie en Ieder(in).
Lees verder
2020
7 juni 2022
We verwelkomen deze week twee nieuwe leden: de Vereniging voor Mensen met Constitutioneel Eczeem (VMCE) en Cerebrale Parese Nederland. Hiermee telt de Patiëntenfederatie nu 54 leden en vertegenwoordigen we ruim 200 patiëntenorganisaties.
Lees verder
2020
20 juli 2022
Niemand doet het graag, toch adviseren de Patiëntenfederatie en zorgverleners om op tijd na te denken over het levenseinde. Wat wil je, wat kan nog en hoe regel je zaken? We hadden op onze site al een handreiking 'Praat op tijd over je levenseinde'. Daar komt nu nog een wegwijzer wilsverklaring bij die mensen op weg helpt een wilsverklaring op te stellen. En wijst waar nuttige informatie daarover is te vinden.
Lees verder
2020
2020
28 november 2022
Patiënten krijgen in de apotheek soms een ander medicijn mee dan zij gewend zijn. Er wordt dan gewisseld van medicijn, zonder dat daar een medische reden voor is. Dat kan leiden tot onrust, klachten en vragen bij patiënten. Patiëntenorganisaties, artsen, apothekers en zorgverzekeraars hebben nieuwe afspraken gemaakt over dit wisselen en daarvoor de ‘Leidraad Verantwoord Wisselen Medicijnen’ opgesteld.
Lees verder
2020
29 maart 2023
Op deze dag geeft minister Kuipers het startsein voor de Coalitie Leefstijl in de Zorg. In deze Coalitie slaan zorgprofessionals, kennisinstellingen en patiëntvertegenwoordigers de handen ineen om leefstijl een grotere rol te laten spelen in de gezondheidszorg. In 2025 moet leefstijl integraal onderdeel zijn van de reguliere zorg, zodat leefstijlinterventies effectief ingezet kunnen worden ter voorkoming en behandeling van gezondheidsklachten, aandoeningen en ziekten.
Lees verder
2020
2020