November 2008:  
Brief over elektronisch patiëntendossier (EPD)

Brief over EPD valt verkeerd

De brief van minister Klink over het elektronisch patiëntendossier (EPD) valt niet goed. Er blijken veel misverstanden te bestaan over wat het EPD is en over hoe mensen bezwaar kunnen maken. Uiteindelijk gaat ‘het feest’ niet door.
Sinds 1 januari 2012 is de Vereniging van Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie (VZVZ) verantwoordelijk voor de uitwisseling van medische gegevens via het Landelijk schakelpunt (LSP). Patiënten moeten nu eerst actief toestemming geven voor uitwisseling van hun medische gegevens, via hun huisarts of via de website. Vanaf dat moment werken we aan een visie op hoe patiënten toegang kunnen krijgen tot hun gegevens.