29 juni 2004:  
De eerste lijn ondertekent onze 10 pijlers

Nederlanders willen bereikbare en kundige eerste lijn

De eerstelijnszorg is de zorg dicht bij huis, waar je meestal zonder verwijzing naartoe kunt, zoals de huisarts, de fysiotherapeut en de tandarts. Onze pijlers (zoals toegang, bereikbaarheid, deskundigheid en gebruik van ICT) zijn gebaseerd op onderzoek van ARGO naar wensen en ervaringen van Nederlanders. We bieden minister Hoogervorst een petitie ‘De 1e plaats voor de 1e lijnszorg’ aan. Want sterke eerstelijnszorg vraagt van de minister een extra investering en daadkrachtig beleid.

In 2016 brengen we opnieuw een visie op de eerstelijnszorg uit met als titel ‘Het belang van goede zorg dicht bij mensen’ met 5 speerpunten: samenwerking, transparantie, innovatie, patiëntervaringen en persoonsgerichte zorg.