15 augustus 2019:  
De Patiëntenfederatie maakt een spurt in de groei van nieuwe leden

Veertien nieuwe leden

Aan het einde van dit jaar hebben in totaal 49 leden. Want we konden maar liefst veertien nieuwe leden verwelkomen in 2019. En dit waren: 

 • Alopecia Vereniging voor mensen met haarverlies
 • ME/CVS. De stichting voor mensen met het Chronisch Vermoeidheid Syndroom
 • Patiënten Vereniging voor neuromodulatie. PVVN stelt zich ten doel om bekendheid te geven aan behandeling met neuromodulatie in de breedste zin van het woord
 • Stichting Bekkenbodem 4ALL. De patiëntenorganisatie die klaar staat voor de ruim één miljoen Nederlanders, vrouwen, mannen en kinderen met bekkenbodem klachten in de ruimste zin van het woord
 • Vereniging Fibromyalgie en Samenleving (FES) behartigt belangen van iedereen die direct of indirect met fibromyalgie te maken heeft.
 • Nederlandse Leverpatiënten Vereniging
 • Lymevereniging
 • Reuma Nederland
 • Vereniging Afwijkende Heupontwikkeling
 • Transvisie
 • Hiv vereniging
 • Stichting FCIC (Family and patient Centered Intensive Care)
  Dit is een samenwerkingsverband tussen patiënten en naasten, professionals en wetenschappers en een patiëntenorganisatie. Zij lobbyen o.a. voor bekendheid van het Post Intensive Care Syndroom.
 • Alvleeskliervereniging Is een landelijke patiëntenvereniging die opkomt voor de belangen van patiënten met een aandoening aan de alvleesklier (het pancreas). 
 • Vereniging van mensen met brandwonden
  Zij brengen als landelijke vereniging mensen met (brandwonden) littekens met elkaar in contact om ‘samen sterker te staan’ en behartigen hun belangen.

  >> Bekijk hier onze site voor info over alle leden