1 december 2021:  
De Patiëntenfederatie verwelkomt nieuwe lidorganisatie

Over de Stichting...

De stichting Zelfbewust Zwanger - daarna zijn ze Het Buikencollectief gaan heten - behartigt de belangen van zwangere vrouwen en andere zwangeren in de geboortezorg op landelijk niveau. Ze zijn betrokken bij wetenschappelijk onderzoek, ontwikkeling van kwaliteitsstandaarden en voorlichtingsmateriaal, beleidsontwikkeling en -implementatie in de geboortezorg en evenementen. De stem van de achterban vormt het inhoudelijk fundament voor het collectieve cliëntenperspectief dat zij inbrengen. Het doel daarbij is om de stem van de zwangere vrouw te laten klinken als gelijkwaardige partij.

Ga hier naar hun site voor meer info