3 oktober 1993:  
Directeur Fons Dekkers bij Ischa Meijer

‘Patiënten willen vaak wat anders dan eindeloos repareren’

 De NPCF wil meer patiëntenperspectief in de zorg brengen. Iedereen zegt dat de patiënt centraal staat, maar wat er gebeurt, ligt vaak naast de behoefte van de patiënt, vindt Dekkers. ‘Er wordt goed naar de patiënt gekeken, maar niet naar de patiënt geluisterd. Iedereen is bezig met oogkleppen op. Er wordt niet aan de patiënt gevraagd: wat moet er genezen en hoe moet dat? Dat kan misschien met minder belasting voor de patiënt. En zijn er alternatieven? Patiënten willen vaak wat anders dan eindeloos repareren.’ Een boodschap, die 25 jaar later nog steeds actueel is. Dit blijkt wel uit de campagne ‘Betere zorg begint met een goed gesprek’ die we in oktober 2016 samen met de Federatie van Medisch Specialisten, de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) en Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) lanceerden.