1995:  
Drie nieuwe leden

Drie nieuwe leden

De Huidfederatie (nu Huid Nederland), Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK) en Stichting Hoofd, Hart en Vaten (SHHV, nu Harteraad) worden lid.

Huid Nederland maakt zich sterk voor alle mensen met een huid- of haaraandoening en verenigt mensen met een huid- of haaraandoening met als doel hun positie in de zorg en de kwaliteit van zorg te versterken.

De NFK streeft naar een betere kwaliteit van leven, betere kwaliteit van zorg, en betere toegang tot zorg voor (ex-) kankerpatiënten en hun naasten.

Harteraad is hét expertisecentrum voor het leven met hart- en vaataandoeningen. Zij helpen mensen met een hart- of vaataandoening en hun naasten met praktische, sociale en emotionele steun. Samen met vrijwilligers, vaak ook ervaringsdeskundigen, in heel Nederland biedt Harteraad een veilige plek voor het uitwisselen van kennis, ontmoetingen en ervaringsverhalen. Zodat je je leven weer zo optimaal mogelijk kan leven, ondanks je aandoening.
Harteraad komt ook op voor de belangen van 1,7 miljoen mensen met een hart- en vaataandoening. Door de kennis en ervaringen van deze mensen weet Harteraad wat er speelt en nodig is. En vertegenwoordigt hen bij de overheid, wetenschappelijk onderzoek, verzekeraars en zorgprofessionals.