19 april 2023:  
Belangrijke stap naar betere elektronische gegevensuitwisseling in de zorg

"Ik ging ervan uit dat de dokters van elkaar wisten wat ze met mij hebben gedaan. Want alles gaat digitaal toch?"

Joke

Joke onderging vijf hartoperaties in vijf maanden tijd. ‘Het was indrukwekkend en geweldig dat deze operaties plaatsvonden in coronatijd. Wat een kennis, kunde en toewijding heb ik ervaren. Ik heb enorm geluk gehad.’ Alleen tijdens een al eerder geplande controle, een paar weken na de vijfde operatie, bleek dat haar eigen cardioloog in het plaatselijke ziekenhuis niet op de hoogte was dat ze al geopereerd was. Volgens het ziekenhuis waar ze was geopereerd had Joke een brief moeten afgeven bij haar huisarts en cardioloog. Joke: ‘Ik dacht dat dit allemaal digitaal zou gaan. Het kan toch niet zo zijn dat de patiënt de postbode is?’

>> Lees hier het verhaal van Joke via onze site

Wat is de Wegiz?

De Wegiz stelt namelijk dat áls gegevens in de zorg worden uitgewisseld, dit elektronisch moet gebeuren en niet meer via fax of papier. Volgens de Patiëntenfederatie kan hierdoor de kwaliteit van gegevensuitwisseling en daarmee de kwaliteit van zorg structureel toenemen, zeker bij spoedsituaties. Het aannemen van deze wet betekent niet automatisch dat er meer gegevens worden uitgewisseld. Dat blijft een afweging van patiënten en - in overleg met - zorgverleners. Het ministerie van VWS streeft ernaar deze wet per 1 juli 2023 in te voeren.

De Patiëntenfederatie heeft er eerder met succes ook voor gepleit om de reikwijdte van de wet te verbreden. Daardoor betreft de wet nu niet alleen de uitwisseling van zorgverleners onderling maar ook de uitwisseling tussen zorgverleners en patiënten. Daarmee betekent de invoering van deze wet ook een boost voor de doorontwikkeling van de Persoonlijke Gezondheidsomgeving (PGO).

PGO’s zijn opgenomen in de Wegiz en daarnaast stelt de wet ook dat zorgaanbieders op termijn verplicht kunnen worden om gegevens voor hun patiënten te ontsluiten naar een PGO via Medmij.

>> Meer weten over medische gegevensuitwisseling? Kijk dan op onze site