12 oktober 2021:  
Elektronische uitwisseling van medische gegevens: dat kan beter!

Eind aan de vrijblijvendheid

Patiëntenfederatie Nederland vindt dat iedereen in Nederland erop moet kunnen rekenen dat zorgverleners op basis van actuele gezondheidsgegevens de best passende zorg kunnen geven. Gegevens moeten de patiënt volgen door de zorg heen. Er moet een eind komen aan de vrijblijvendheid voor aanbieders om eigen oplossingen te kiezen. De overheid moet daarbij meer regie nemen. Standaardiseer het vastleggen en uitwisselen van medische gegevens en voer een discussie over toegang van digitaal minder vaardige burgers.

Dat blijkt uit een recent verschenen position paper. Dit document is opgesteld naar aanleiding van een deskundigenbijeenkomst in de Eerste Kamer waar directeur-bestuurder Dianda Veldman een toelichting gaf.

Als een zorgverlener geen inzage heeft in alle medische gegevens van de patiënt, dan is de zorg vanzelfsprekend niet optimaal, aldus de position paper. Onvolledige informatie kan zelfs leiden tot verkeerde diagnoses en onveilige situaties. Bovendien moeten veel onderzoeken overgedaan en informatie opnieuw opgevraagd.

> Bekijk hier het position paper