8 maart 2021:  
Het grote zorgdebat

De vier thema's van dit debat

Er waren vier thema’s waarover werd gedebatteerd. Het ging om preventiebeleid, de digitalisering van de zorg, de regiefunctie vanuit politiek Den Haag en de arbeidsmarkt. Vragen die daarbij centraal stonden waren: hoe zetten we duurzaamheid in op de transitie van een ziektestelsel naar een gezondheidsstelsel, hoe draagt digitale zorg bij aan meer maatwerk en tijd voor patiënten en cliënten, wat is er nodig om meer samenhang te krijgen in zorg en welzijn en hoe lossen we het toenemende tekort aan zorgverleners op?

> Je kunt het debat hier bekijken