2007:  
Invoering Wmo

Lokale raden volgen hun gemeente kritisch

Lokale Wmo-raden en belangenorganisaties behartigen de belangen van cliënten bij hun gemeenten. Ze volgen kritisch of de gemeenten hun Wmo-taak goed uitvoeren en cliënten niet in de knel raken.

De Wmo-raden, lokale en regionale belangenorganisaties en cliëntenraden krijgen hierbij informatie en advies van de landelijke patiënten-, gehandicapten- en ouderenorganisaties en de koepel van Wmo-raden. Zo kunnen zij een stevige gesprekspartner zijn voor gemeenten en zorg- en welzijnsaanbieders bij de overgang van de AWBZ-begeleiding naar de Wmo. Hierin voorziet vanaf 2012 het programma: Aandacht voor iedereen.