26 januari 2018:  
Keuzehulp in de zorg helpt bij samen beslissen

Keuzehulp in de zorg helpt bij samen beslissen

Een van de manieren om samen beslissen te stimuleren is door het introduceren van digitale keuzehulpen voor de patiënt. Die heeft er belang bij dat hij/zij goed begrijpt wat er aan de hand is en welke keuzemogelijkheden er zijn.
Wanneer de patiënt mee kan beslissen over een behandeling, zal hij zich hier goed bij voelen en daar ook achter staan. Dit zal leiden tot meer patiënttevredenheid, hogere therapietrouw en doelmatig gebruik van zorg.

Ook artsen hebben belang bij digitale keuzenhulpen, zij krijgen meer inzicht in voorkeuren van de patiënt, hierdoor kan er een kwalitatief effectiever consult plaatsvinden.Om die reden heeft de vliegwielcoalitie (een grote groep mensen die digitalisering in de zorg wil stimuleren) besloten extra aandacht te geven aan digitale keuzehulpen die de patiënt helpen keuzes te maken in de zorg.