8 december 2020:  
Keuzevrijheid geboortezorg

Geef zwangere keuzevrijheid en toegankelijke geboortezorg

In de geboortezorg moeten de zwangere vrouw en haar zorgvraag centraal staan. De manier van bekostigen mag keuzevrijheid niet belemmeren. En taal mag dan geen barrière zijn voor passende geboortezorg. Patiëntenfederatie Nederland vraagt daarom samen met de Johannes Wier Stichting om de inzet van tolken in de geboortezorg beter te regelen.

Jaarlijks bevallen in Nederland meer dan 30.000 vrouwen die niet in Nederland geboren zijn. Deze vrouwen hebben een grotere kans op ongunstige zwangerschapsuitkomsten, zoals vroeggeboorte en doodgeboorte. Eén van de oorzaken is de taalbarrière. De belangrijkste oplossing hiervoor is het inzetten van professionele tolken. Patiëntenfederatie Nederland en Johannes Wier Stichting willen dat partijen nu snel met oplossingen komen.

Al eerder vroegen we aandacht voor integrale samenwerking en bekostiging in de geboortezorg. Er zijn volop gesprekken in het veld over de wijze waarop bekostiging in de geboortezorg moet worden geregeld. Patiëntenfederatie Nederland vindt dat de manier van bekostigen de keuzevrijheid van zwangeren niet mag belemmeren. Garandeer dat de zwangere en haar zorgvraag centraal staan. En dat zwangere vrouwen kunnen kiezen voor passende zorg.

Meer weten? Kijk dan op onze site