16 maart 2020:  
Corona grijpt om zich heen en houdt ons in de ban

Het coronavirus houdt iedereen in zijn greep

De situatie is ernstig en alle Nederlanders krijgen met het nieuwe coronavirus te maken, in meer of mindere mate. De spanning en onzekerheid neemt zeker bij mensen met een chronische aandoening toe.

Dit merken ook Patiëntenfederatie Nederland en haar leden. In verband met de richtlijnen van de Rijksoverheid om verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen werken de medewerkers van de Patiëntenfederatie de komende periode zoveel mogelijk thuis.

De medewerkers en leden van Patiëntenfederatie Nederland blijven zich ook in deze ongewisse tijden van het coronavirus inzetten voor goede zorg voor kwetsbare mensen.

Dat doen we bijvoorbeeld door mee te praten over oplossingen voor mensen. Zo brengen we onze zorgen en wensen over aan het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Wij vinden dat de mening van patiënten niet mag ontbreken als er beleid en ethische keuzes moeten worden gemaakt.

Vergeet kwetsbare patiënt niet

Wij willen, kort en goed, dat mensen met een beperking, chronische aandoening of een verhoogd gezondheidsrisico, net als mensen uit de zorg, onderwijs en andere vitale beroepen voorrang kunnen krijgen als er een vaccin op de markt komt tegen corona.

Dat schrijven de Patiëntenfederatie, Ieder(in), Mind, KBO-PCOB en een groot aantal bij hen aangesloten organisaties in een oproep aan het kabinet. De boodschap in het manifest: zorg dat kwetsbare mensen niet buiten de boot vallen als er een vaccin tegen corona is. De organisaties willen dat bij een coronavaccin dezelfde spelregels gelden als bij de griepprik.

Bekijk hier ons manifest