19 september 2011:  
Manifestatie 'Stop de Stapeling'

Iedere maand 660 euro aan zorgkosten

De stapeling van kosten treft vooral mensen met een chronische ziekte. ‘Iedere maand betalen we 660 euro aan zorgkosten en dat is nog zonder het jaarlijks eigen risico voor de zorgverzekering van 380 euro per persoon. Dat betaal ik met mijn hoge dwarslaesie natuurlijk ook meteen (medicijnen, katheters, enz.). We lopen zo financieel helemaal vast met het betalen van alle vaste lasten.’ (reactie Cliëntenmonitor)
Niet voor niets protesteren we ieder jaar tegen verhoging van de zorgpremie en pleiten we voor afschaffing van het eigen risico. Volgens patiënten zijn er genoeg andere zaken waarop kan worden bezuinigd, blijkt in november 2011 uit onze meldactie: ongebruikte medicijnen, dubbele handelingen en onnodig vaak terugkomen bij de arts.