08 maart 2004:  
Meldweek verhoging eigen bijdragen thuiszorg

Meer onderzoek naar gevolgen kosten thuiszorg

De resultaten van de meldactie zijn gepresenteerd aan staatssecretaris Ross-Van Dorp, Kamerleden en de pers. De staatssecretaris draait de verhoging niet terug, wel geeft ze meer bekendheid aan compensatiemogelijkheden. We gaan meer onderzoek doen naar de gevolgen, want de praktijk is weerbarstiger dan theoretische plannen van beleidsmakers. Daarom willen we ongewenste effecten tijdig signaleren en beleidsmakers hierop wijzen.