April 2005:  
Nieuwe Zorgverzekeringswet komt door Tweede Kamer

5 resultaten van onze lobby

Na een jarenlange lobby zijn op aandringen van patiƫntenorganisaties verbeteringen doorgevoerd in de Zorgverzekeringswet.

  • De risicoverevening is verbeterd, waardoor chronisch zieken geen kostenpost zijn voor zorgverzekeraars, maar gewilde klanten.
  • Behoud van solidariteit (acceptatieplicht en verbod op premieverschillen voor dezelfde polis).
  • Allerlei organisaties, ook patiĆ«ntenorganisaties, kunnen collectief een zorgverzekering inkopen.
  • De basisverzekering en de aanvullende verzekering zijn niet aan elkaar gekoppeld.
  • In de nieuwe zorgverzekeringswet is ruimte voor een persoonsgebonden budget, voor geestelijke gezondheidszorg en voor zorg bij chronische aandoeningen.

In december informeren en ondersteunen we verzekerden bij het kiezen van een juiste zorgverzekering.