01 oktober 1992:  
Oprichting NPCF

De eerste plannen

Onze oprichters bestonden al langer. Het Landelijk Patiënten/Consumenten Platform (LP/CP) werd begin jaren ’80 opgericht om patiëntenparticipatie te versterken (op basis van de eerste nota Patiëntenbeleid). Belangrijk thema's waren patiëntenrechten, inspraak in beleid en kwaliteit van zorg. Werkgroep 2000, opgericht in de jaren ’60, was het informatie-, documentatie- en adviescentrum voor patiëntenorganisaties. Beide organisaties hebben de krachten gebundeld in één organisatie, samen met de bundeling van Regionale Patiënten/Consumenten Platforms. Eind 1992 richtten ze de Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie (NPCF) op.

Als NPCF gaan we voor: een sterke positie van de patiënt, patiëntenrechten, de rol als derde partij en kwaliteit van de zorg. Fons Dekkers wordt directeur. Met twee boeken over patiëntenrechten op zijn naam is hij specialist op dit gebied. De eerste voorzitter is Peter Boschman.

Fons Dekkers, directeur NPCF