23 september 2010:  
Parkinson Vereniging wordt lid

Samen laten we een krachtig geluid horen

Het grootste bezit van de vereniging is de onschatbare hoeveelheid aan kennis en ervaringen van de leden. De vereniging is hiermee een zeer waardevolle community. Een ‘club van mensen’ die voor elkaar van grote waarde kan zijn. Of het nu gaat om mensen die zelf een diagnose hebben, of om de mensen in hun omgeving. Parkinson(isme) heb je nu eenmaal niet alleen.

‘Het is belangrijk dat we samen het patiëntenperspectief krachtig naar voren brengen’, stelt Carla Aalderink (directeur Parkinson Vereniging). ‘De Patiëntenfederatie en ook wij als Parkinsonvereniging kunnen partijen verbinden. We staan in verbinding met alle andere partijen in de zorg, zoals zorgverzekeraars, zorgverleners en de politiek. Verbinding, informatievoorziening en belangenbehartiging zijn onze kernkwaliteiten. Samen staan we sterker als behartigers van patiëntenbelangen en kunnen we een krachtig statement maken. Dat geldt voor alle patiëntenorganisaties; klein of groot; iedereen kan meedoen of meedenken.

We ontmoeten elkaar als collega’s en weten elkaar te vinden op gemeenschappelijke thema’s. Een mooi voorbeeld is onze gezamenlijke inzet voor een ouderenvriendelijke samenleving.’

Carla Aalderink (directeur Parkinson Vereniging)