1 november 2018:  
Patiënt wil wel meebeslissen maar mist informatie

De stand van de patiënt

Wat is positie van de patiënt nu in de zorg? Staat de patiënt centraal zoals steeds meer zorgverleners zeggen? Is de patiënt gelijkwaardig aan zorgverleners?

Het antwoord is “nee”. Patiënten willen graag meedenken over hun zorg, maar ze krijgen te weinig informatie over de zorg om echt mee te kunnen beslissen. En dat gebrek aan goede informatie beperkt patiënten in hun keuzevrijheid.

Die conclusies trekken we na een inventarisatie van alle data die de federatie afgelopen vijf jaar verzamelde. Aan de hand van die data is een 'stand van de patiënt' opgemaakt, een overzicht van wat patiënten aan zorg krijgen, wat ze van de zorg verwachten en wat hun rol in de zorg is.
Deze stand van de patiënt is geen wetenschappelijke studie, maar biedt wel inzicht in de positie van de patiënt, zoals de patiënt die zelf beleeft. Het zijn ervaringen van patiënten en hun naasten met de zorg.

Of het nu gaat om kleine zaken als bijkomende kosten als iemand naar het ziekenhuis gaat, of om belangrijke zaken als beslissen over een behandeling, telkens geven patiënten aan dat ze graag beter geïnformeerd hadden willen worden. Informatie vooraf over de kosten van parkeren bij het ziekenhuis en informatie vooraf over wat een behandeling voor gevolgen kan hebben.

Dat blijkt ook uit ervaringen die mensen delen op ZorgkaartNederland. Zo geeft 16 procent van de mensen die hun huisarts en/of huisartsenpraktijk waarderen, een onvoldoende voor de informatievoorziening en 17 procent vindt dat er niet genoeg naar hen geluisterd wordt.

Als we kijken naar de waarderingen van apotheken, dan blijkt dit percentage nog veel hoger te liggen. 40 procent van de mensen vindt de informatievoorziening onvoldoende en 44 procent vindt dat er niet voldoende wordt geluisterd.

De stand van de patiënt geeft vooral inzicht in hoe de situatie nu is. Op 5 november organiseert de Patiëntenfederatie een jubileumcongres waarin de toekomst van de patiënt centraal staat. Dan presenteert de federatie haar visie op 2030. Hoe is de zorg dan geregeld en waar staat de patiënt over twaalf jaar?

>> Bekijk hier de stand van de patiënt