Oktober 2016:  
Patiënten en artsen starten campagne over samen beslissen in het ziekenhuis

Betere zorg begint met een goed gesprek

Vier op de tien patiënten ervaren niet dat zij een waardevolle bijdrage aan het gesprek met hun arts in het ziekenhuis leveren. Dat blijkt uit onderzoek in ons zorgpanel. En daarom lanceren wij samen met de Federatie Medisch Specialisten, de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) en de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) de campagne ‘Betere Zorg begint met een goed gesprek’.
De campagne heeft als hoofddoel artsen en patiënten nog bewuster te maken van het belang van samen beslissen over de meest geschikte behandeling voor de patiënt. Daarin hebben zij beiden een eigen rol. De arts als specialist op het medische vlak en de patiënt als expert over eigen lijf en leven.

www.begineengoedgesprek.nl