2007:  
Patiënteninbreng in richtlijnen krijgt vaste vorm

Betere zorg dankzij inbreng patiënten

Van 2007 tot 2011 kon via ZonMw geld aangevraagd worden voor ontwikkeling van multidisciplinaire richtlijnen. We bereiken dat inbreng van patiënten(organisaties) een voorwaarde wordt voor deze financiering. Patiëntenorganisaties kunnen ook zelf een richtlijn aanvragen. Zo komt er een richtlijn Diagnostiek en behandeling van pijn bij patiënten met kanker (2008) en een richtlijn voor het syndroom van Guillain-Barré (op initiatief van de Vereniging Spierziekten Nederland).Dankzij deze inbreng krijgen patiënten bijvoorbeeld herstelzorg na een ingrijpende behandeling.

Via het latere programma Kwaliteit in Zicht (KIZ/ later KIDZ) ontwikkelen patiëntenorganisaties kwaliteitscriteria per aandoening. Die vormen de basis voor de inbreng bij richtlijnen én voor zorginkoop van zorgverzekeraars. Vanaf 2014 zijn inbreng van patiënten en patiëntenversies (vertaling van richtlijn in gewone taal) voorwaarden voor registratie van richtlijnen/ zorgstandaarden bij Zorginstituut Nederland. In 2017 kopt Medisch Contact ‘Inbreng van patiënten verbetert richtlijn’!