April en mei 1995:  
Patiëntenrechten worden wet

Stevige lobby voor patiëntenwetten

In 1995 worden 3 wetten ingevoerd: de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (Wgbo), de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz) en de Wet klachtrecht cliënten zorgsector (Wkcz). Een mijlpaal voor onze leden, die hier al vanaf de jaren 70 voor strijden. Wij denken mee over de wetten en lobbyen in 1994 nog stevig voor de Kamerbehandeling van de wetsvoorstellen. Daarnaast maken we een ‘schaduwkwaliteitswet’. De Tweede Kamer neemt hieruit veel wensen over in de definitieve Kwaliteitswet (1996).