Maart 2006:  
Start zorginkoop vanuit wensen van de patiënt

Zorginkoop vanuit patiëntenwensen

Samen met 5 patiëntenorganisaties maken we direct al afspraken met de zorgverzekeraars Agis en Menzis om betrokken te worden bij de zorginkoop. ‘We krijgen met het programma Zekere Zorg de kans om de kwaliteit van zorg via de zorgverzekeraar te beïnvloeden’, stelt Marcel Timmen, directeur van de Vereniging Spierziekten Nederland. ‘Wij hebben het spoorboekje al klaar. Met beroepsbeoefenaars hebben we in richtlijnen beschreven hoe de ideale zorg eruit moet zien: tijdige doorverwijzing naar een revalidatiecentrum, goede ketenzorg en multidisciplinaire zorg zijn voor mensen met een spierziekte heel belangrijk. We willen nu met zorgaanbieders én -verzekeraars bereiken dat die aanpak overal wordt gevolgd.’ (Jaarverslag 2006)

In de financiering voor Zekere Zorg (ook wel Hanniegelden genoemd) had Eerste Kamerlid Hannie van Leeuwen (CDA) een grote rol. Ze was jarenlang betrokken bij de patiëntenbeweging.