Juni 2010:  
Veel mensen in de knel door wegvallen AWBZ-zorg

Verlies van zelfstandigheid

De monitor Langdurige zorg is een initiatief van zeven ouderen- en cliëntenorganisaties. Vanaf 2008 volgen wij gezamenlijk de gevolgen van de veranderingen in de AWBZ, zoals de overgang naar de Wmo (gemeenten), onder andere via meldacties. Tweederde van de melders ondervindt problemen. Ze weten niet waar ze vervangende zorg kunnen krijgen, dreigen hun zelfstandigheid te verliezen, kunnen niet meer naar de dagbesteding en mantelzorgers raken overbelast. Op 15 juni 2010 komen we met een plan voor hervorming van de langdurige zorg. De kern is: leg de regie bij de cliënt, stop de bureaucratie en bespaar 2,1 miljard euro.