10 juli 2013:  
Videoboodschap van mensen die langdurige zorg nodig hebben

‘Wie zorgt er straks voor mij?’

De Vaste Kamercommissie spreekt op 10 juni 2013 over de herziening van de langdurige zorg. De CG-Raad, het Platform Verstandelijk Gehandicapten, patiëntenfederatie NPCF en Per Saldo vragen met een videobrief aandacht voor de onzekerheid die de herziening met zich meebrengt. Vier mensen, die het ondanks hun ziekte of handicap goed redden, uiten hun zorgen. Want zonder professionele ondersteuning, een PGB of inkomenssteun komen ze in de problemen. Ze vragen Kamerleden dringend om de dreigende aantasting van hun voorzieningen te voorkomen.