06 juni 2017:  
We geven de niet-reanimerenpenning uit

Patiëntenfederatie geeft niet-reanimerenpenning uit

'Ik verbied iedereen, onder alle omstandigheden elke vorm van reanimatie op mij toe te passen.'
Dat is de duidelijke boodschap die dragers van een niet-reanimerenpenning geven aan hulpdiensten en zorgverleners.

De penning is een draagbare wilsverklaring. Door de penning te dragen geven mensen hulpverleners aan dat zij, bijvoorbeeld bij een hartstilstand, niet geholpen willen worden. De penning heeft daarmee gevolgen voor een medische behandeling.

De Patiëntenfederatie geeft de penning uit op verzoek van het ministerie van VWS. Het is een neutrale penning die los staat van een eventueel lidmaatschap van bijvoorbeeld de NVVE, die de penning tot nu toe uitgaf.
Met de overdracht naar Patiëntenfederatie is er niet alleen voor aanvragers, maar ook voor hulpverleners een herkenbare neutrale penning. De ‘oude’ penning van de NVVE blijft overigens wel geldig.

Directeur-bestuurder Dianda Veldman vertelt waarom zij op het verzoek van VWS is ingegaan: 'Wij vinden dat mensen zelf moeten kunnen bepalen hoe zij met hun gezondheid en zorg omgaan. Het uitgeven van een voor hulpverleners herkenbare niet-reanimerenpenning past bij deze missie. Mensen die dat willen kunnen met de penning een voor hen belangrijke wens kenbaar maken.'

Meer informatie over de penning: www.patientenfederatie.nl/penning