2013:  
We hebben voor het eerst 20.000 panelleden

We hebben voor het eerst 20.000 panelleden

‘Er worden vragenlijsten gestuurd waarmee ik mijn stem kan laten horen’

‘Doordat ik zie dat er aandacht is voor misstanden.’

‘De Patiëntenfederatie heeft me gescherpt in mijn mening over de zorg. Het helpt me om mondiger te zijn.’

‘Eén van de grote verdiensten is Zorgkaart Nederland. Dat heeft mij geholpen bij diverse keuzes.’

‘Door de activiteiten van de Patiëntenfederatie kan ik mijn werk als cliëntondersteuner van de ouderenbonden beter doen.’

‘Fijn dat jullie bestaan en voor de zorgsector opkomen!!! Petje af.’

‘Ik krijg met regelmaat tips binnen die ik goed kan gebruiken.’

‘Zonder dit samenwerkingsverband sta je als patiënt erg alleen.’

‘De Patiëntenfederatie heeft gezorgd dat het kabinet niet de gehele gezondheidszorg heeft uitgekleed.’