11 juli 2016:  
We heten voortaan Patiëntenfederatie Nederland
  • 1 Logo

  • 2 Logo

  • 3 Logo

  • 4 Logo

  • 5 Logo

  • 6 Logo

We heten voortaan Patiëntenfederatie Nederland

Van Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie (NPCF) naar Patiëntenfederatie Nederland of kortweg de Patiëntenfederatie. Bekijk hier de logo's die we door de jaren heen voerden.