18 juni 2020:  
Veel onderzoek naar hoe en of de zorg in en na coronatijd loopt

Zorg loopt achterstand op

Steeds meer mensen krijgen als gevolg van het coronavirus te maken met afgezegde afspraken bij ziekenhuis, specialist of huisarts. Dat komt omdat ziekenhuizen en huisartsen tijd en ruimte beschikbaar willen houden om mensen te kunnen helpen bij wie het virus is vastgesteld. Onderzocht is het afzeggen van afspraken en de gevolgen daarvan voor patiënten.

>> Bekijk hier de pagina met onderzoeken die we uitvoerden in en na de coronatijd

Het NZN; het Nationale Zorgnummer kreeg veel telefoon van bezorgde patiënten en hun familie. Zo bleven bijvoorbeeld verpleeghuizen een tijdlang gesloten voor bezoek. Dat leverde veel onrust en bezorgdheid op.