Najaar 2006:  
We pleiten voor één Zorgconsumentenwet

Afdwingbare moderne rechten voor patiënten

We willen één volledige wet waarin alle rechten van de patiënt overzichtelijk en helder zijn geregeld. Die wet moet ook aansluiten op nieuwe ontwikkelingen, zoals het nieuwe zorgstelsel, zorg op afstand (eHealth), ketenzorg en het elektronisch patiëntendossier. Ook moeten de rechten afdwingbaar zijn. De Zorgconsumentenwet komt op de agenda van diverse politici. Helaas komt er niet één nieuwe wet. Bestaande wetten worden herzien en verbeterd. Zo geldt per 1 januari 2016 de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg en vanaf 1 juli 2017 het eerste deel van de Wet cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens.