November 2010:  
Wilna Wind wordt nieuwe directeur

Wilna Wind heeft ruime ervaring als belangenbehartiger. Ze heeft de laatste 5 jaar gewerkt als CAO-coördinator bij de FNV voordat ze in 2010 bij de Patiëntenfederatie als directeur start.
Wilna zet zich vasthoudend in voor de belangen van patiënten. Op tal van onderwerpen bedingt ze patiënteninbreng. Ook is ze een warm pleitbezorgster voor e-health en digitale zorg.